Ga naar de belangrijkste inhoud.
Begin van de belangrijkste inhoud.

Om zicht te krijgen op alle noden en wensen voor de volgende braderie en de handelaars te verbinden, kwam PuurGent bij ECHO aankloppen. We zetten voor hen een tweedelig traject op: na een uitgebreide bevraging, gingen we met de handelaars in dialoog in een creatieve brainstorm.

Zo kwamen we te weten wat er echt leeft!

Die betrokkenheid vonden zowel PuurGent als wij heel belangrijk. Want een betrokken stakeholder of medewerker draagt bij tot het succes van je project. De creatieve en frisse blik van iemand die in het werkveld staat, is bovendien heel waardevol. Betrokkenheid zorgt tot slot ook voor een groter welbevinden onder medewerkers en partners.

PuurGent is de middenstandsorganisatie voor detailhandel en horeca in Gent en zorgt voor de praktische ondersteuning van de jaarlijkse Braderie Publique in de gezellige straatjes van Gent. Ze zet de krijtlijnen uit, maar laat die liefst inkleuren door de Gentse handelaars.

STAP 1

In de eerste plaats werkten we een braderiebarometer uit, waarin we polsten naar de verwachtingen en dromen van alle Gentse handelaars. Een interne algemene temperatuurmeting als het ware.

 • Spread the word

  Handelaars aanzetten om de survey in te vullen

 • Temperatuur meten

  Eerste inzichten

 • Nadien

  Blijven betrekken en informeren

De antwoorden zijn heel kwalitatief! Dat stemt ons zeer gelukkig 🙂

Lode Van Der Schueren, PuurGent

STAP 2

We nodigden een diverse en representatieve groep handelaars voor een brainstorm (op locatie en in levenden lijve!): verschillende soorten handelaars actief in diverse branches (fashion, home, food …) en uit alle sfeergebieden, handelaars die een gevestigde waarde of een nieuw adresje in Gent zijn, maar ook handelaars die niet (kunnen) deelnemen aan de braderie.

Een foto van een groep enthousiaste mensen rond een tafel
 • Dream big!

  En vind samen een oplossing

 • The ECHO way

  Creatief en met een knipoog

 • Nadien

  Duidelijk en helder rapport

Super bedankt – we gaan er nog deze week mee aan de slag! 

Marijke Vansteenkiste, PuurGent

Benieuwd hoe de avond eruitzag?

Bekijk deze reel!

Wij kijken in ieder geval al uit naar de volgende braderie om een aantal ideeën uitgewerkt te zien.

Post-its op een glazen wand